×

اسلاید کامل مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۶۹ هزار تومان

اسلاید فصل هفتم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۱۵ هزار تومان

اسلاید فصل ششم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۱۵ هزار تومان

اسلاید فصل پنجم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۱۵ هزار تومان

اسلاید فصل چهارم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۱۵ هزار تومان

اسلاید فصل سوم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۱۵ هزار تومان

اسلاید فصل دوم مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۱۵ هزار تومان

اسلاید فصل اول مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۱۵ هزار تومان

اسلاید کتاب‌بازاریابی بین‌الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

۱۵ هزار تومان

اسلاید ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

۱۵ هزار تومان

مطالب مفید

بیشتر

فهرست دروس رشته مدیریت دولتی ( تمامی گرایش ها)

فهرست دروس رشته مدیریت دولتی (تمام گرایش ها) به شرح …

تخفیف ویژه خرید دودمان

تخفیف ویژه خرید دودمان دانشجویان عزیز شما می توانید از …

دانشجوی عزیز

به فروشگاه دودمان - مرجع کتاب و جزوه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور خوش آمدید

0