×

مجموعه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت (علی اصغر پورعزت، سیدرضایی)

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل آماری پرویز نصیری + حل تمرینات

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت،پورعزت

۲۱,۰۰۰ تومان

فایل (word) اداره امور عمومی در اسلام

۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۰,۰۰۰ تومان
0