×

مجموعه سوالات ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت (علی اصغر پورعزت، سیدرضایی)

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت،پورعزت

۲۱,۰۰۰ تومان

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، علی اصغر پورعزت، میر یعقوب سیدرضایی

۲۰,۰۰۰ تومان
0