×

پاورپوینت کتاب بازاریابی بین الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید کتاب مدیریت استراتژیک (فرد آر دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب بازاریابی بین الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

۲۰,۰۰۰ تومان
0