×

پاورپوینت کامل مدیریت منابع انسانی:پیوند استراتژی و عمل

۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی(نسخه قابل جستجو)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ساختار سازمانی، طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید، دکتر عالم تبریز

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب بازاریابی بین الملل(فیلیپ کاتئورا – هاشم نیکو مرام – عبدالوند)

۲۰,۰۰۰ تومان

فایل (word) اداره امور عمومی در اسلام

۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۰,۰۰۰ تومان

اداره امور عمومی در اسلام-خدابخش

۲۰,۰۰۰ تومان

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، علی اصغر پورعزت، میر یعقوب سیدرضایی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل نهم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۲۱,۰۰۰ تومان

اسلاید فصل هشتم اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها) – جمشید پژوهان

۱۵,۰۰۰ تومان
0